Čas v súvislostiach : slovenské výtvarné umenie dvoch storočí : absolventi a poslucháči vysokých umeleckých skôl [sic] v Bratislave, Viedni a Budapešti = Time in relations : Slovak visual art of two centuries : the graduates and students of the universities of fine arts in Bratislava, Vienna and Budapest.

Divácká, Jiřina; Jankovský, Milan
D + Gallery, 2006. 294 s.