Čas přelomu : reportážní kronika dramatického zápasu o českou vesnici v letech 1945-1949.

Cílek, Roman
Svaz družstevních rolníků ČSR, 1974. 166 s.