Čas moderny : studie a materiály.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2006. 438 s.
Edice: Historia culturae ; 9