Čas medených tvárí : Päťdiesat rokov modernej slovenskej novely.

Bob, Jozef; il. Kudláč, František
1. vyd. Slov. spis, 1969. 330 s.