Čas činohry.

Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Ústav umelec. kritiky a divadel. dokumentácie, 1990. 394 s.