Čas čarodějnice.

Árni Thórarinsson
Vyd. 1. Argo, 2009. 308 s.