Čas bez slitování : výbor z povídek.

Rafaj, Miroslav; il. Moldřík, Jiří
1. vyd. v tomto výboru. Profil, 1986. 379 s.