Čas a etika : texty k problému temporality.

Vyd. 1. SOFIS, . 133 s.