Čas a etika : texty k problému temporality.

Vyd. 1. SOFIS : sdružení pro humanitní výchovu a vzdělávání, 1998. 133 s.