Čarovný svet jaskýň : sprístupnené jaskyně v Slovenskej republike ako súčasť svetového dedičstva.

Kaboš, Ladislav
Správa slovenských jaskýň, 2005. 79 s.