Čarovný sen.

Haris, R. J. W
Melantrich, 1926. 2 sv