Čarodějův učeň : (Zaklínači ďábla) : román.

Ewers, Hanns Heinz
Alois Hynek, 1924. 376 s.