Čarodějnice na San-Salvadouru : Román.

Andrieu, Fortuné
Čes. graf. Unie, 1930. 275 s.