Čarodějná kniha.

Nováková, Zuzana; il. Švejdová, Vlasta
2., upr. vyd., v SiD & NERo 1. vyd. Sid & Nero, . [32] s.; 133 s.
Edice: Pohádky