Čaroděj : román.

Haggard, H. Rider
Čsl. podniky tisk. a vydav, 1921. 163 s.