Čaro oživenej fantázie : Slovenské profesionálne bábkárstvo vo fotografiách.

Predmerský, Vladimír
1. vyd. Tatran, 1979. 185 s.