Carlos Saura.

Hrozková, Eva
Čs. filmový ústav, 1985. 144 s.