Carevny širé Rusi : od Kateřiny Veliké po Nainu Jelcinovou.

Fédorovski, Vladimir
Vyd. 1. Alpress, 2010. 237 s.