Čapkova Strž.

Kerschová, Jana
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1963. 1 sv. (nestránkováno)