Capko Jožko.

Wölfel, Ursula
1. vyd. Mladé letá, 1971. 59 s.