Čapí hry : cvičení rovnováhy pro děti podle nových osnov tělesné výchovy na národních školách.

Stuna, Stanislav
Stanislav Stuna, 1925. 23 s.