Cantus choralis infantium : teoretické základy.

Lýsek, František
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1968. 175 s.
Edice: Spisy Pedagogické fakulty University J. A. Purkyně v Brně. Ř. uměnovědná ; č. 3