Cantos : Part XXX cantos.

Pound, Ezra
Vyd. 1. Atlantis, 2002. 341 s.
Edice: Ezra Pound ; 1