Campanula : sborník chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [R.] 1971.

ed. Olšanská, Eva
Kraj. středisko památkové péče a ochrany přírody, 1971. 175 s.