Campanula : Sborník chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [R.] 1970.

Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1970. 73, [1] s.