Cameronova plavba.

McCutchan, Philip
1. české vyd. Naše vojsko, 2003. 200 s.