Calculus infinitesimalis. Pars prima, Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné proměnné.

Vopěnka, Petr
2., opr. a dopracované vyd. OPS, 2010. 152 s.
Edice: Badatelský seminář ; sv. 2