Čakám Tvoju odpoveď.

Nagy, Katalin
1. vyd. Mladé letá, 1977. 187 s.
Edice: Čajka