Čakám odpoveď.

Geissler, Christian; Giessler, Christian
1. vyd. Vydav. polit. lit, . 234 s.