Čakám odpoveď.

Geissler, Christian
1. vyd. Vydav. polit. lit, 1963. 234 s.