Čakaj ma pri púpavách.

Lenko, Július
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1981. 84 s.
Edice: Nová poézia