Cagliostro : Podivuhodný život Josefa Balsama - hraběte Cagliostra.

Guenther, Johann von
Jos. R. Vilímek, 1929. 1 sv