Čačipen pal o Roma : súhrnná správa o Rómoch na Slovensku.

ed. Vašečka, Michal
Inštitút pre verejné otázky, 2002. 911 s.
Edice: Slovensko v pohybe