Čachtická paní.

Nižnánsky, Jozef; il. Procházka, Vladimír
Petrklíč, 2000. 432 s.