C.k. odborná škola tkalcovská v Ústí nad Orlicí : zpráva za školní rok 1907-1908.

C.k. odborná škola tkalcovská, 1908. 10 s.