C.k. odborná škola tkalcovská v Ústí nad Orlicí : zpráva o školním roce 1906-1907.

C.k. odborná škola tkalcovská, 1907. 10 s.