C.k. odborná škola tkalcovská v Ústí nad Orlicí : zpráva za školní rok 1904-1905.

C.k. odborná škola tkalcovská, 1905. 10 s.