Bytí, pravda, svět : předběžné otázky k pojmu fenomén.

Fink, Eugen
1. vyd. OIKOYMENH, 1996. 141 s.
Edice: Oikúmené