Bystřina mládí.

Žďárská-Strejčková, Marie
Vydání II. E. Hladík, 1946. 169-[II] s.