Bylo jich šedesát.

Bulajić, Stevan; il. Fridrichová, Věra
1. vyd. Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. 146 s.