Byla George Sand v Čechách?.

Haškovec, Prokop Miroslav
Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925. 108 s.
Edice: Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně ; č. 13