Búrkam divým v ústrety : na 150. výročie narodenia Janka Kráľa.

Matuška, Alexander; Sloboda, Ján
1. vyd. Obzor, 1972. 229 s., fot. příl