Bulharština pro samouky.

Nikolaev, Nikolaj; Nikolaevová, Růžena; Hora, Karel
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 245 s.