Bůh si přeje ať jste bohatí.

Pilzer, Paul Zane
Pragma, 1998. 271 s.