Bůh, anděl a já.

Veselý, Jiří Maria
Matice cyrilometodějská, 1993. 58 s.