Bůh a filosofie.

Gilson, Étienne
1. vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 77 s.
Edice: Oikúmené