Budoucnost patří střízlivým : (soubor projevů přednesených na semináři výchovy proti alkoholismu).

Zemská rada osvětová, 1948. 81, 3 s.
Edice: Zemská osvětová rada ; č. 12