Buddhismus.

Lakšmi Narasu, P
Nakladatelství Aloisa Srdce, 1922. 126 s.