Brněnská zastavení.

Strouhal, Mojmír; Flodrová, Milena
Littera, 2003. 247 s.