Brixenské listy Karla Havlíčka bratru Františkovi.

Havlíček Borovský, Karel; Novák, Bohumil
Vyd. 1. Krajské nakladatelství, 1957. 187 s.