Brehmův illustrovaný život zvířat. Díl I, Ssavci.

Brehm, Alfred
Lid. vyd. na zákl. nejnov. poznat. přírodověd. upravil K.W. Neumann. Sfinx, 1925. 375, 1 s.
Edice: Nové cíle ; 155